Logo
Hanne Jyrkönen

Hanne Jyrkönen

 

Filosofian maisteri, biolääketiede, meneillään

Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittelytiede, meneillään

Urheiluravitsemuksen aineopinnot, meneillään

Ravitsemustieteen perus- ja aineopinnot (Itä-Suomen avoin yliopisto 2020)

Urheiluravitsemuksen perusopinnot (Itä-Suomen avoin yliopisto 2018)

CrossFit Level 1 trainer (Tampere, 2018)

Liikuntapsykologian perusteet, Johdatus urheiluvalmennuksen psykologiaan, Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa (Jyväskylän yliopisto 2018)

Luonnontieteiden kandidaatti , biotieteet, biokemia (Itä-Suomen yliopisto 2015)